01-03-2012 - Thông báo học bổng JSPS Nhật Bản năm 2012

Học bổng nghiên cứu năm 2012 do Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (JSPS) là chương trình học bổng dành cho các cán bộ nghiên cứu trẻ cơ hội hợp tác nghiên cứu tại Nhật Bản. Đối tượng hướng tới các cán bộ nghiên cứu trẻ đã có bằng Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ.

Chi tiết chương trình và hồ sơ đăng ký tại website: http://www.jsps.go.jp/english

Hạn cuối nộp hồ sơ: Tháng 11 năm 2012

Viện Công nghệ sinh học xin thông báo để các cán bộ quan tâm được biết và đăng ký.
Xử lý tin: Nguyệt Minh

01-04-2013 - Chương trình học bổng L'Oréal 2013

Với mục tiêu phát hiện những tài năng khoa học trẻ và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho sự tiến bộ của khoa học trên khắp toàn cầu, chương trình học bổng khoa học L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học năm 2013 do L'Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam tiếp tục cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc tế dành cho những ứng viên đạt tiêu chuẩn.

Xem tiếp...

24-02-2012 - Chương trình học bổng L'Oreal-Unesco 2012

orealVới mục tiêu phát hiện những tài năng khoa học trẻ và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho sự tiến bộ của khoa học trên khắp toàn cầu, chương trình học bổng khoa học L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học năm 2012 do L'Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam tiếp tục cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc tế dành cho những ứng viên đạt tiêu chuẩn.

Bắt đầu từ năm 2008, chương trình này đã trao tặng các học bổng nghiên cứu khoa học trị giá 750 triệu đồng cho các đề án của 6 nhà khoa học nữ trẻ tại Việt Nam . Các đề án nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học quốc gia L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học đánh giá là có triển vọng và có giá trị thực tiễn cao.

Xem tiếp...