01-03-2012 - Thông báo học bổng JSPS Nhật Bản năm 2012

Học bổng nghiên cứu năm 2012 do Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (JSPS) là chương trình học bổng dành cho các cán bộ nghiên cứu trẻ cơ hội hợp tác nghiên cứu tại Nhật Bản. Đối tượng hướng tới các cán bộ nghiên cứu trẻ đã có bằng Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ.

Chi tiết chương trình và hồ sơ đăng ký tại website: http://www.jsps.go.jp/english

Hạn cuối nộp hồ sơ: Tháng 11 năm 2012

Viện Công nghệ sinh học xin thông báo để các cán bộ quan tâm được biết và đăng ký.
Xử lý tin: Nguyệt Minh