06-04-2012 - Thông báo Chương trình học bổng Endeavour năm 2013

Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia AEI vừa thông báo Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2013 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2012.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng Endeavour bậc Sau đại học (Endeavour Postgraduate Awards)

·       Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 118.500 $AUD

·       Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 228.500 $AUD

·       Thời gian học tập/ Nghiên cứu là 02 năm cho khóa học Thạc sĩ và 4 năm cho Tiến sĩ

Xem tiếp...