04-01-2013 - Thông báo chương trình học bổng tại Trường Tsukuba, Nhật Bản

Ngày 16/01/2013, Trường Đại học Tsukuba và Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức workshop với mục đích tìm hướng hợp tác nghiên cứu chung đồng thời giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học của trường theo học bổng MEXT (Kèm phỏng vấn những cán bộ trước đó đã nộp hồ sơ xin học vào trường).
1.     Về việc tìm hướng hợp tác nghiên cứu, trường TU sẽ có 7 giáo sư, tiến sĩ và 1 NCS Việt Nam đang được đào tạo tại TU sẽ trình bày các hướng nghiên cứu của mình.  Các đơn vị trực thuộc nghiên cứu xem xét các hướng có liên quan để đề xuất hợp tác cũng như trình bày hướng nghiên cứu của mình để tìm hướng hợp tác với trường.

2.      Về đào tạo: Học bổng MEXT lần này sẽ dành 6 xuất học bổng cho đào tạo tiến sĩ (3 xuất) và cao học (3 xuất) tại trường. 

Học bổng trung bình (144000-145000 yen/ tháng). Các thí sinh qua được các kỳ thi sẽ nhập học vào tháng 10 năm 2013.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tìm kiếm lab phù hợp

Vui lòng kiểm tra danh sách các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản trong file "List of Basic Research Field". Hoặc truy cập trang web:


http://www.md.tsukuba.ac.jp/int.office/en/  để biết thêm chi tiết

Bước 2: Liên hệ với người chịu trách nhiệm lab đó và xin được giấy chấp nhận/ đồng ý về việc tiến hành nghiên cứu tại lab.

Bước 3: Điền thông tin và gửi hồ sơ xin học bổng trước hạn cuối cùng

Bước 4: Kiểm tra

Thông tin học bổng yêu cầu hạn nộp trước 25/01/2013, NHƯNG đối với các hồ sơ tại Việt Nam, vui lòng nộp trước 10/01/2013. Nếu qua vòng loại hồ sơ, ứng viên sẽ được mời tới buổi phỏng vấn tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 16-18/01/2013

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

Viện Công nghệ sinh học