01-04-2013 - Chương trình học bổng L'Oréal 2013

Với mục tiêu phát hiện những tài năng khoa học trẻ và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho sự tiến bộ của khoa học trên khắp toàn cầu, chương trình học bổng khoa học L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học năm 2013 do L'Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam tiếp tục cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc tế dành cho những ứng viên đạt tiêu chuẩn.

Xem tiếp...

VEF thông báo Chương trình học bổng tại Hoa Kỳ năm 2014 - 2015

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo các Chương trình học bổng sau đại học của Chính phủ Hoa Kỳ năm 2014 và 2015

Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF) được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ theo Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000 với mục đích thiết lập các hoạt động trao đổi giáo dục dành cho công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo sau đại học và phát triển chuyên môn tại các trường đại học Hoa Kỳ và dành cho công dân Hoa Kỳ tham gia giảng dạy tại các trường đại học tại Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phục vụ lợi ích chung của cả hai nước. Các hoạt động trao đổi giáo dục của VEF tập trung vào các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y tế.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển ứng viên tham dự sơ tuyển học bổng đào tạo Tiến sỹ tại NAIST, Nhật Bản

Viện Công nghệ sinh học có chương trình đào tạo Tiến sỹ hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ NARA, Nhật Bản trong nhiều năm.

Hàng năm, Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức sơ tuyển và cử những cán bộ đạt tiêu chuẩn sang Nhật Bản tham dự kỳ thi tuyển Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ NARA. Kết quả nhìn chung qua các năm cho thấy các cán bộ được Viện cử đi thi tuyển đều đạt kết quả cao và giành được học bổng toàn phần chương trình đào tạo Tiến sỹ tại Viện Khoa học và Công nghệ NARA, Nhật Bản (NAIST).

Xem tiếp...