Chương trình đào tạo của Dự án Swap and Transfer

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có gửi Công văn số 2266/VHL-HTQT ngày 04/12/2013 giới thiệu về chương trình đào tạo của Dự án Swap and Transfer.

Dự án Swap and Transfer (tiếp theo Dự án One More Step) do Ủy ban châu Âu tài trợ, thông qua Điều phối viên là Đại học Trento, Italy cấp học bổng cho các chương trình đào tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ).

Xem tiếp...

Học bổng song phương Bỉ 2014 - 2015


Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, Chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhằm góp phần vào sự phát triển lâu dài và ổn định của Việt Nam. Học bổng song phương Bỉ (BBS) làm thành một phần quan trọng của chương trình hợp tác này. Học bổng được cấp thông qua Tổng vụ Hợp tác Phát triển và Viện trợ Nhân đạo (DGD) trực thuộc Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Bỉ, dành cho các cán bộ trẻ của Việt Nam mong muốn theo học các khóa đào tạo thạc sỹ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới đóng góp vào sự phát triển nước nhà.

Xem tiếp...

Chương trình học bổng toàn phần Postdoc của Tổ chức IIASA, Cộng hòa Áo


Ngày 01/01/2013, Việt Nam chính thức gia nhập và là thành viên thứ 21 của Tổ chức IIASA (Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế, Áo).

Sau khi là thành viên chính thức, tổ chức IIASA gửi thông báo đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan đại diện của Việt Nam về Chương trình học bổng sau tiến sỹ hàng năm dành cho các nước là thành viên của IIASA.

Xem tiếp...