22-04-2013 - Thông báo chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Trung Quốc

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc có thông báo về chương trình tuyển sinh học bổng đào tạo Tiến sĩ tại Trung Quốc năm 2013 về tất cả các lĩnh vực khoa học.

Năm 2013 dự kiến Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc sẽ cấp 140 suất học bổng.

Thông tin chi tiết về chương trình tuyển sinh tham khảo tại: http://english.ucas.ac.cn/Admissions/

Hồ sơ dự tuyển gửi về:

Office of CAS - TWAS President's Fellowship Programme

University of Chinese Academy of Sciences

Add: 19 Yuquanlu, Beijing, 100049 China

Tel: +86-10-88256424; +86-10-88256206

Fax: president-fellowship@ucas.ac.vn

Viện Công nghệ sinh học xin thông báo để các cán bộ quan tâm được biết và nộp hồ sơ tham dự tuyển.

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh