06-04-2012 - Thông báo Chương trình học bổng Endeavour năm 2013

Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia AEI vừa thông báo Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2013 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2012.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng Endeavour bậc Sau đại học (Endeavour Postgraduate Awards)

·       Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 118.500 $AUD

·       Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 228.500 $AUD

·       Thời gian học tập/ Nghiên cứu là 02 năm cho khóa học Thạc sĩ và 4 năm cho Tiến sĩ
Học bổng Endeavour Nghiên cứu ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)

·       Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sĩ.

·       Thời gian nghiên cứu từ 4 - 6 tháng tại Australia

·       Trị giá học bổng lên tới 23.500 $AUD

Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý (Endeavour Executive Awards)

·       Chương trình phát triển chuyên môn

·       Thời gian nân cao chuyên môn từ 1 - 4 tháng tại Australia

·       Trị giá học bổng lên tới 18.500 $AUD

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

·       Không hạn chế độ tuổi

·       Danh cho các ngành nghề, lĩnh vực

·       Nộp hồ sơ trực tuyến

·       Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ cô Trần Lê Hà

ĐT: 04 3774 0109 hoặc 04 3774 0138

Email: le-ha.tran@dfat.gov.au

Hoặc truy cập trang web www.deewr.gov.au/EndeavourAwards

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh