Học bổng năm 2009

Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ có cơ hội tìm kiếm học bổng du học, nâng cao khả năng chuyên môn. Viện sẽ cung cấp cho các bạn trẻ thêm thông tin cập nhật về các chương trình học bổng. Thông tin cập nhật với sự giúp đỡ nguồn tin từ Ban lãnh đạo Viện và các  thông tin gửi về từ các nhà khoa học trẻ của chúng ta đang nghiên cứu ở nước ngoài.

Thông tin học bổng làm tiến sỹ tại Đức năm 2009: link truy cập 

Thông tin về học bổng của chính phủ Nhật thông qua trường Osaka năm 2009. link truy cập 

 Thông tin về học bổng trường đại học Dresden cho PhD công nghệ sinh học. link truy cập

Thông tin về học bổng PhD do đại học Geneve  Thụy Sỹ cấp cho năm 2009, 2010. link truy cập