20-01-2012 - Chương trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ của Trường ĐH Công nghệ Auckland, New Zealand

Trường Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand thông báo chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại New Zealand dành cho các cán bộ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam như sau:

-        Chương trình đào tạo Tiến sĩ: Học phí một năm là 5.224 USD, tương đương với 20.896 USD/4 năm

-        Chương trình đào tạo Thạc sĩ: Cán bộ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giảm 10% học phí.

Mọi thông tin chi tiết về Trường Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand xin truy cập website: www.aut.ac.nz.

Viện Công nghệ sinh học xin thông báo để các cán bộ của Viện quan tâm có thể tham gia chương trình đào tạo trên.

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh