Viện Công nghệ sinh học hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Viện Công nghê sinh học yêu cầu cán bộ, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy với các thông tin cụ thể như sau:
Tên gọi: Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.
Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam. Trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kê phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành phục vụ Cuộc thi.

Xem tiếp...

Lễ ký kết chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học ứng dụng trong xử lý đất ô nhiễm dầu

Xác định việc đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu là đòn bẩy để nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) luôn chủ động, tích cực, khuyến khích và hỗ trợ các đơn vị, nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đầy triển vọng, có khả năng áp dụng thực tiễn và đặc biệt có bảo hộ về sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được Doanh nghiệp quan tâm đón nhận, một trong số đó là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2558, được cấp theo Quyết định số 89w/QĐ-SHTT ngày 05/01/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ, với tên “Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học để xử lý đất ô nhiễm hyđrocacbon thơm và chế phẩm vi sinh thu được bằng quy trình này”.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LẦN 3 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2023

THÔNG BÁO SỐ 3
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2023

        Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 về phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, năm 2023 là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ sinh học (1993-2023). Nhân những sự kiện này, Viện Công nghệ sinh học tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023 tại Hà Nội. Hội nghị là nơi các nhà khoa học trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học công tác tại các Trường đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước trình bày những vấn đề liên quan đến công nghệ sinh học phục vụ các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như nông nghiệp, y dược, công nghiệp, năng lượng, môi trường, quốc phòng-an ninh... hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp...