Công bố 30 năm Viện Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ Sinh học thông báo số lượng công bố trong quá trình 30 năm hình thành và phát triển của Viện 


02 Phòng Thí nghiệm Trọng điểm công nghệ gen
03 Phòng Các chất có hoạt tính SH từ VSV
04 Phòng Công nghệ ADN ứng dụng
05 Phòng Công nghệ lên men-CB

Xem tiếp...

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN nhằm thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh

    Ngày 25/7/2023, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có buổi làm việc với Ngài Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực giám định hài cốt.

Xem tiếp...