Thông báo về buổi làm việc giữa Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia

         Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia làm việc và thống nhất:

         1. Hai bên tiếp tục hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc thử nghiệm VIPDERVIR điều trị Covid-19 ở giai đoạn lâm sàng.
         2. Hiện nay Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia đang có sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR C. Để tránh nhầm lẫn Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia đồng ý đổi tên sản phẩm VIPDERVIR C.