Hội thảo “Tăng cường kỹ năng viết báo khoa học trên các tạp chí quốc tế”

   Để tăng cường kỹ năng viết báo khoa học bằng tiếng Anh, chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam – Thụy Điển (SIDA/SAREC) và Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức hội thảo “Tăng cường kỹ năng viết báo khoa học trên các tạp chí quốc tế”  từ ngày 3 – 7 tháng 8 năm 2009 tại đảo Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. GS. Sinclair H Mantell, giảng viên của Nakhlatec International Horticulture, Thụy Điển được mời tham gia giảng dạy cho khoá học. Hội thảo khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học trẻ từ các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học quan tâm tới khoá học này. Đặc biệt là các nhà nghiên cứu từ các dự án thuộc 3 tiểu chương trình Y tế, Công nghệ sinh học, Môi trường và phát triển nông thôn sẽ được ưu tiên trong quá trình chọn lựa. Số học viên dự kiến là 35 người.
     Tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính thức trong hội thảo. Để kết quả khoá học đạt chất lượng cao, các học viên được yêu cầu có các kỹ năng tiếng Anh tốt. Mỗi đại  biểu nên chuẩn bị một bài báo về lĩnh vực nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh để thực hành trong khoá học.

Do nguồn kinh phí hạn chế, Ban tổ chức không thể chi trả phí đi lại cho các học viên tới tham dự khoá học. Các học viên được lựa chọn chính thức tham dự hội thảo sẽ tự chi trả chi phí đi lại tới Viện Công nghệ sinh học. Các chi phí khác như tổ chức hội thảo, đi lại, ăn ở từ Hà nội tới Tuần Châu và ngược lại sẽ được Ban tổ chức đài thọ trong quá trình diễn ra hội thảo,

Để tạo thuận lợi cho quá trình chọn lựa các học viên tham dự, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bản đăng ký tham gia hội thảo và gửi về theo địa chỉ email:

PGS. TS Trương Nam Hải, Viện Trưởng Viện Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội

Tel: 84-4-37562790, Fax: 84-4-37562790

Email: tnhai@hn.vnn.vn, cc: nguyetpt11@yahoo.com

Hạn nộp đơn đăng ký hết ngày 20 tháng 6 năm 2009

Thư mời chính thức và chương trình sẽ được gửi tới các học viên được lựa chọn trước hai tuần diễn ra hội thảo.

Thay mặt ban tổ chức

PGS. TS Trương Nam Hải

Download form:  application_form 30.00 Kb

Tin: Viện Công nghệ sinh học