Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch năm 2018

Ngày 30/01/2017, Viện Công nghệ sinh học (CNSH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị viên chức. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ trong Viện Công nghệ sinh học và các đại biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) gồm: ông Đặng Việt Tiến – Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ; ông Phạm Tuấn Huy –Trưởng Ban Kiểm tra, ông Hà Quý Quỳnh –Trưởng ban Ứng dụng & Triển khai công nghệ, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chánh Văn phòng và ông Nghiêm Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn.

Xem tiếp...

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen đạt tiêu chuẩn được phép nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 3838/QĐ-BKHCN về việc công nhận Phòng Thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen. Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen thuộc Viện Công nghệ sinh học là một trong năm phòng thí nghiệm thuộc danh sách này được công nhận lần này.

Xem tiếp...

Báo cáo hành chính năm 2017

Ngày 19/01/2018, Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức buổi họp báo cáo hành chính năm 2017. Tại buổi họp, 28 đơn vị trực thuộc Viện đã lần lượt báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của đơn vị mình đồng thời trình bày phương hướng, đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018.

Xem tiếp...