Thay đổi thời gian tổ chức Diễn đàn khoa học "Ô nhiễm rác thải nhựa và giải pháp"

Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Quyết định số 888/QĐ-VHL, ngày 03/06/2019), Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề: "Ô nhiễm rác thải nhựa và giải pháp" nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam cũng như trên Thế giới. Thông tin Hội thảo cụ thể như sau:

web

- Thời gian: 8:00 ngày 10 tháng 12 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Rất mong các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học, cán bộ quan tâm tham gia Hội thảo.
Thời gian nhận đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 30/11/2019 dưới dạng online hoặc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ ThS. Phạm Nguyệt Minh qua email: minhpn@ibt.ac.vn, điện thoại: 0983522510.

Ban Tổ chức:

PGS.TS. Chu Hoàng Hà Trưởng Ban Viện trưởng Viện CNSH
PGS. TS. Phí Quyết Tiến Phó Trưởng ban Phó Viện trưởng Viện CNSH
PGS. TS. Đồng Văn Quyền Thành viên Phó Viện trưởng Viện CNSH
TS. Nguyễn Trung Nam Thành viên Phó Viện trưởng Viện CNSH
TS. Trần Hồ Quang Thành viên Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp
KTT. Hà Trịnh Hương Giang Thành viên Phó trưởng phòng Quản lý Tổng hợp
CV. Lương Thị Lan Anh Thành viên Phó trưởng phòng Quản lý Tổng hợp
TS. Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên Chuyên viên Phòng Quản lý tổng hợp
ThS. Phạm Nguyệt Minh Thành viên Chuyên viên Phòng Quản lý tổng hợp

 Ban xây dựng chương trình:

PGS.TS. Chu Hoàng Hà Trưởng Ban Viện trưởng, Viện CNSH
PGS. TS. Phí Quyết Tiến Phó Trưởng ban Phó Viện trưởng, Viện CNSH
TS. Nguyễn Trung Nam Thành viên Phó Viện trưởng, Viện CNSH
GS. TS. Trương Nam Hải Thành viên Chủ tịch HĐKH, Viện CNSH
PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà Thành viên Viện Công nghệ sinh học
TS. Trần Hồ Quang Thành viên Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp, Viện CNSH
TS. Nguyễn Kim Thoa Thành viên Trưởng phòng CN vật liệu sinh học, Viện CNSH 
TS. Lê Thị Nhi Công Thành viên Trưởng phòng CN sinh học môi trường, Viện CNSH
TS. Đỗ Thị Tuyên Thành viên Trưởng phòng CN sinh học Enzyme, Viện CNSH
TS. Chu Nhật Huy Thành viên Trưởng phòng CN sinh học tái tạo môi trường, Viện CNSH

Ban Thư ký:

TS. Trần Hồ Quang Trưởng Ban Trưởng phỏng Quản lý Tổng hợp, Viện CNSH
TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh Thành viên Cán bộ Viện CNSH
TS. Đỗ Tiến Phát Thành viên  Cán bộ Viện CNSH
TS. Phạm Đình Minh Thành viên Cán bộ Viện CNSH
TS. Lê Thị Thùy Dương Thành viên Cán bộ Viện CNSH
TS. Bùi Văn Ngọc Thành viên Cán bộ Viện CNSH
TS. Đoàn Thị Thanh Hương Thành viên Cán bộ Viện CNSH
ThS. Nguyễn Đình Trọng Thành viên Cán bộ Viện CNSH
KS. Lê Quang Huy Thành viên Cán bộ Viện CNSH

 Tải thông tin chi tiết tại đây

Trân trọng kính mời./.