Giấy mời tham dự seminar khoa học GS.TS. Chang-Bae Kim

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:

Tên chủ đề: “Bio-information technology convergence technologies emphasizing NGS and bioinformatics”.

Người trình bày: GS.TS. Chang-Bae Kim, Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Sangmyung, Hàn Quốc.

GS.TS. Chang-Bae Kim650

        Thời gian: 10h30 ngày 17 tháng 01 năm 2019 (Thứ Năm)

        Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

        Trân trọng kính mời./.