Dự án: “Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học”

I. Thông tin chung
Tên dự án: Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học
Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Chu Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học
Cơ quan chủ đầu tư: Viện Công nghệ sinh học
Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thời gian thực hiện : 2015 – 2019
Địa điểm thực hiện: Khu nghiên cứu triển khai công nghệ Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế II, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Văn bản pháp lý dự án :
     + Quyết định số 443/QĐ-VHL ngày 03/4/2015 do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt dự án: "Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học"
     + Quyết định số 537/QĐ-CNSH ngày 21/11/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết Dự án "Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học"
     + Quyết định số 1274/QĐ-VHL ngày 8/8/2016 và Số 2059/QĐ-VHL ngày 21/11/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

II. Mục tiêu của dự án
    1. Mục tiêu chung của dự án
Tăng cường năng lực và chất lượng giám định gen đối với các mẫu hài cốt liệt sỹ và thân nhân nhằm đáp ứng yêu cầu của đề án 150 của Chính phủ. Giải quyết các vấn đề tâm linh và làm tròn trách nhiệm với người có công với đất nước.
     2. Mục tiêu cụ thể
          Đầu tư tăng cường trang thiết bị hiện đại, đồng bộ chuyên dụng phục vụ cho phân tích ADN trong xương, tự động hóa tối đa để đảm bảo tính chính xác của kết quả giám định với qui mô 10.000 mẫu/năm đủ sức đáp ứng nhu cầu phân tích cho Đề án 150 của Chính phủ cũng như nhu cầu công tác thường xuyên của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
          Xây dựng cơ sở giám định gen đạt tiêu chuẩn, tương đương trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, sẵn sàng hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực giám định ADN.
          Thúc đẩy nghiên cứu khoa học về giám định ADN, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ...
III. Tóm tắt nội dung đầu tư
     Dự án đầu tư gồm các nội dung chính như sau :
     Nội dung 1 : Xây dựng tòa nhà
Tòa nhà Trung tâm giám định ADN được xây dựng tại Khu nghiên cứu triển khai công nghệ Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế II, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Tòa nhà gồm 2 tầng, tầng 1 là khu vực làm việc, hội trường và phòng thí nghiệm có diện tích 750m2. Tầng 2 gồm hệ thống phòng sạch và khu vực văn phòng làm việc, phòng đặt hệ thống máy chủ, phòng thí nghiệm.
    Nội dung 2: Mua sắm trang thiết bị chuyên ngành
Dự án đã tiến hành mua sắm 66 hạng mục liên quan đến trang thiết bị chuyên ngành trong đó bao gồm 60 thiết bị/hệ thống thiết bị khoa học kỹ thuật chuyên ngành, 01 hệ thống máy chủ xử lý và quản lý dữ liệu, 03 thiết bị văn phòng, xe ô tô chuyên dụng (02 chiếc), phần mềm giám định ADN và Đào tạo chuyển giao công nghệ giám định ADN hài cốt.
     Nội dung 3: Chạy thử và hiệu chỉnh thiết bị
Sau khi tiếp nhận thiết bị và được chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của nhà cung cấp hướng dẫn vận hành, các cán bộ của Viện đã tiến hành chạy thử các thiết bị theo đúng quy trình, cụ thể như sau:
Hệ thống giải trình tự gen PacBio đã được kiểm định vận hành theo chương trình của thiết bị Site Acceptance Test (SAT);
Hệ thống IonS5XL cũng đã được chuẩn hóa thiết bị, đánh giá khả năng vận hành của hệ thống với mẫu chuẩn do nhà cung cấp cấp;
Hệ thống đục lỗ thẻ FTA và điều chuyển dung dịch Hamilton Microlab STARlet đã được chuyên gia của Hãng tiến hành chuẩn hóa thiết bị, đánh giá khả năng vận hành của hệ thống với mẫu chuẩn do nhà sản xuất cung cấp.
Các thiết bị khác như hệ thống điện di, máy ly tâm, máy phân tích gen, máy Real-Time PCR vv cũng đã được chạy thử với các mẫu nghiên cứu chuẩn để kiểm tra mức độ chính xác của thiết bị.
Viện Công nghệ sinh học cũng đã tiến hành giải trình tự toàn bộ hệ gen vi khuẩn Bacillus thuringiensis trên hệ thống máy PacBio SEQUEL để xác định mức độ chính xác của hệ thống.

Một số hình ảnh của trung tâm:

1 Tòa nhà TT Giám định ADN

Tòa nhà TT Giám định ADN

2 Chuyên gia Đức hướng dẫn vận hành thiết bị

Chuyên gia Đức hướng dẫn vận hành thiết bị

3 điện di sản phẩm PCR

điện di sản phẩm PCR

4 hệ thống giải trình gen thế hệ thứ ba PACBIO SEQUEL

Hệ thống giải trình gen thế hệ thứ ba PACBIO SEQUEL

5 Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới Ion PGM

Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới Ion PGM

6 Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới IoN S5XL

Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới IoN S5XL

7 Hệ thống giải trình tự gen thế hệ thứ ba PACBIO SEQUEL

Hệ thống giải trình tự gen thế hệ thứ ba PACBIO SEQUEL

8 Làm việc tại ủy ban về người mất tích - ICMP Bosnia and Herzegovina

Làm việc tại ủy ban về người mất tích - ICMP Bosnia and Herzegovina

9 máy tách chiết DNA tự động

Máy tách chiết DNA tự động

10 Phân tích

Phân tích kết quả

11 Robot tự động giúp xử lý và thao tác với hóa chất lỏng trong phòng thí nghiệm có thể ứng dụng trong tách chiết ADN và chuẩn bị ph

Robot tự động giúp xử lý và thao tác với hóa chất lỏng trong phòng thí nghiệm; có thể ứng dụng trong tách chiết ADN

12 tách chiết DNA từ mẫu hài cốt

Tách chiết DNA từ mẫu hài cốt

13 thực hành tách tự động trên máy

Thực hành tách tự động trên máy

Danh mục thiết bị, vị trí lắp đặt và người chịu trách nhiệm sử dụng xem tại đây