Giấy mời Seminar khoa học Ngày 14/09/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự báo cáo khoa học với chủ đề sau:
1.Tên chủ đề 1: Ứng dụng vi sinh vật tạo Biofilm trong xử lý ô nhiễm dầu
Người trình bày: TS. Lê Thị Nhi Công, Phòng Công nghệ sinh học môi trường
2. Tên chủ đề 2: Nghiên cứu xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi đặc sản ở miền Bắc Việt Nam và tiềm năng ứng dụng của chúng
Người trình bày: TS. Phan Thị Hồng Thảo, Phòng Vi sinh vật đất
Thời gian: 15h ngày 14 tháng 9 năm 2018 (Thứ sáu)
Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.