Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Dịch tễ học phân tử virus Newcastle gây bệnh trên gà và Parvovirus gây bệnh trên chó tại Việt Nam";
Người trình bày: TS. Đoàn Thị Thanh Hương, Phòng Miễn dịch học.
2. Tên chủ đề 2: "Phát triển vật liệu nano kim cương ứng dụng trong phân tích proteomics và đánh dấu sinh học";
Người trình bày: TS. Phạm Đình Minh, Phòng Hóa sinh protein.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 20 tháng 07 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.