Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Rhodomyrtone: chất kháng khuẩn sâu răng mới từ thực vật";
Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Phòng Sinh hóa thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Kỹ thuật đột biến trong nghiên cứu và phát triển các chủng vi sinh vật công nghiệp";
Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 03 tháng 08 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.