Giấy mời Seminar khoa học Ngày 18/08/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Tế bào CAR-T trong điều trị ung thư";
Người trình bày: TS. Lã Thị Huyền, Phòng Công nghệ tế bào động vật.
2. Tên chủ đề: "Khai thác gen mã hóa cytochrome P450 ưu nhiệt bằng kỹ thuật metagenomic";
Người trình bày: TS. Nguyễn Kim Thoa, Phòng Công nghệ vật liệu sinh học.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 17 tháng 08 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.