Giấy mời Seminar khoa học Ngày 31/08/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen (CRISPR/Cas9) trong nghiên cứu cơ bản và tạo giống cây trồng";
Người trình bày: TS. Đỗ Tiến Phát, Phòng Công nghệ tế bào thực vật.

2. Tên chủ đề: "Metagenome của đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/Dioxin";
Người trình bày: PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà, Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 31 tháng 08 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.