Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Hoạt tính bảo vệ tế bào gan theo con đường STAT3 của một số chất từ cây Chùm ruột Phyllanthus acidus";

Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo, Phòng Thử nghiệm sinh học.

2. Tên chủ đề 2: "Đánh giá đa dạng, khả năng sinh kháng sinh và đặc điểm di truyền của xạ khuẩn nội sinh trên cây Quế (Cinnamomun cassia Presl) tại miền bắc Việt Nam";

Người trình bày: PGS.TS. Phí Quyết Tiến, Phòng Công nghệ lên men.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 06 tháng 07 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.