Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Công nghệ sinh học

Kính gửi: Các Tổ công đoàn trực thuộc
Năm 2018 là năm đánh dấu chặng đường 25 năm thành lập và phát triển Viện Công nghệ sinh học (1993 - 2018).
Nhằm hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Viện, Công đoàn tổ chức cuộc thi thiết kế Logo.

I. Thể lệ cuộc thi:
   1. Đối tượng dự thi: Tất cả các công đoàn viên (cá nhân hoặc nhóm) của Viện Công nghệ sinh học
   2. Thời gian nhận bài thi: 10/7/2018 - 20/7/2018
   3. Ngày công bố kết quả: 30/7/2018.
   4. Địa chỉ nhận bài thi: Chị Lương Thị Lan Anh, Ủy viên Ban thường vụ - Công đoàn Viện Công nghệ sinh học, Email: luonglananh@ibt.ac.vn      
   5.Tiêu chí logo và khung hình của Facebook: Đơn giản, rõ ràng, ý nghĩa, dựa trên cơ sở logo hiện tại của Viện Công nghệ sinh học và thể hiện được chặng đường 25 năm hình thành, phát triển.

II. Hồ sơ dự thi:
   1. Bản in: 02 bản, một bản màu, một bản đen trắng, được in trên giấy trắng dày, khổ giấy A4
   2. Bản thuyết minh tác phẩm: trình bày ngắn gọn không quá 500 từ trên 01 mặt giấy khổ A4 (mẫu kèm theo).
   3. File mẫu thiết kế dự thi minh họa bằng định dạng .bmp hoặc .jpg.
   4. - File mẫu gốc thiết kế logo dự thi: là file vector định dạng .psd/ .cdr/ .eps/ .ai có kích thước tỉ lệ chiều cao/ chiều rộng là 1.618.
       - File mẫu gốc thiết kế khung hình (frame) cho ảnh đại diện (avatar) của Facebook có kích thước 2048 x 2048 px.

III. Quy định về giải thưởng và sử dụng hình ảnh sản phẩm:
Quy định về giải thưởng
Giải thưởng của cuộc thi bao gồm:
   •1 giải nhất trị giá 1.500.000đ
   •1 giải nhì trị giá 1.000.000đ
   •1 giải ba trị giá 500.000đ
Quy định về hình ảnh sản phẩm trong cuộc thi
   • Viện Công nghệ sinh học được sở hữu bản quyền vô thời hạn đối với những mẫu thiết kế đoạt giải.
   • Trong trường hợp, có việc tranh chấp bản quyền của một tác phẩm có nhiều tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, sản phẩm được gửi tham dự thi trước sẽ được công nhận là bản quyền của tác giả đó.

Công đoàn Viện Công nghệ sinh học thông báo để các công đoàn viên được biết và tham gia tích cực.
Trân trọng cảm ơn./.

Tải thuyết minh sản phẩm tham gia cuộc thi thiết kế logo 25 năm thành lập Viện Công nghê sinh học tại đây

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

TM/CÔNG ĐOÀN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

                                Chủ Tịch

                               

 

                              Đỗ Văn Thu