22-03-2012 - Thông báo tài trợ NCCB năm 2012 của Quỹ NAFOSTED

Theo Công văn số 31/QPTKH ngày 20/3/2012 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2012, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên thực hiện từ năm 2012.

 

Thời hạn nhận hồ sơ xét duyệt đợt này bắt đầu từ 08h30 ngày 02/4/2012 đến 16h30 ngày 25/4/2012. Các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau.

 

Thông tin chi tiết về chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản của Quỹ năm 2012 đã được đăng tải trên trang web của Quỹ từ tháng 02/2012 tại địa chỉ www.nafosted.vn


Xử lý tin: Nguyệt Minh

 

05-03-2012 - Tiếp đón Đoàn INRS Canada

Trong khuôn khổ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Viện KHCNVN và Viện Nghiên cứu khoa học quốc gia Québec Canada (INRS), sáng ngày 05/3/2012, Đoàn INRS do GS. Alain Fournier - Giám đốc khoa học của INRS dẫn đầu đã có buổi đến thăm và làm việc tại Viện Công nghệ sinh học. Thành phần đoàn gồm có GS.TS. Alain Fournier, ông Lê Quốc Sính - Cố vấn Tổng Giám đốc về hợp tác với Việt Nam, bà Josee Charest - Trưởng Ban Nghiên cứu và Ứng dụng, bà Dalida Poirier - Trưởng Ban Kế hoạch - Hợp tác quốc tế và Phát triển.

 

Đón tiếp đoàn về phía Viện Công nghệ sinh học có PGS. TS. Trương Nam Hải -  Viện trưởng, PGS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen, TS. Lâm Đại Nhân - Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp phụ trách Nghiên cứu khoa học và CV. Phạm Nguyệt Minh phụ trách Hợp tác quốc tế.

Xem tiếp...

20-02-2012 - Chương trình chuyên gia Fulbright

Chương trình Fulbright do Thượng nghị sĩ J. William Fulbright bang Arkansas đề xuất và được phê chuẩn thành luật từ năm 1946, là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các quốc gia trên thế giới.

 

Chương trình Fulbright tại Việt Nam được thành lập vào năm 1992 nhằm phát huy sự hiểu biết về văn hóa của hai nước thông qua trao đổi học thuật. Tại Việt Nam, Chương trình Fulbright được điều hành thông qua Phòng Thông tin văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chương trình hợp tác với các tổ chức giáo dục và chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập và nghiên cứu về các lĩnhv ực thuộc khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do dựa trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không tính tới các yếu tố như tầng lợp, tôn giáo, giới tính, quan hệ.

 

Xem tiếp...