Tiếp đón đoàn Trường ĐH Mississippi Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ hợp tác lâu dài về khoa học và công nghệ giữa Trường Đại học Mississippi Hoa kỳ và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đoàn đại biểu của Trường ĐH Mississippi do bà Greet Provoost, Giám đốc quan hệ quốc tế dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ ngày 29/10 đến 01/11/2012.

Nhân chuyến thăm lần này, Đoàn Trường ĐH Mississippi cũng đã đến thăm và làm việc tại Viện Công nghệ sinh học vào chiều ngày 30/10/2012.

Đón tiếp đoàn về phía Viện Công nghệ sinh học có PGS. TS. Quyền Đình Thi -  Phó Viện trưởng và CV. Phạm Nguyệt Minh, phụ trách Hợp tác quốc tế.

Xem tiếp...

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu giữa IBT với QIA tại Hàn Quốc

Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác nghiên cứu giữa
Viện Công nghệ sinh học (IBT) và
 Cơ quan thanh gia và kiểm dịch động vật, thực vật và thủy sản (QIA) Hàn Quốc

Ngày 04 tháng 9 năm 2012 tại Geyonggido, Hàn Quốc, Cơ quan thanh gia và kiểm dịch động vật, thực vật và thủy sản (QIA) đã tổ chức buổi lễ ký kết Hợp đồng hợp tác nghiên cứu giữa Viện Công nghệ sinh học (IBT) và QIA nhằm tăng cường và thúc đẩy sự trao đổi, hợp tác nghiên cứu giữa hai cơ quan. Hợp đồng hợp tác có giá trị đến tháng 9 năm 2017 (thời gian 05 năm).

Xem tiếp...