Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Rhodomyrtone: chất kháng khuẩn sâu răng mới từ thực vật";
Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Phòng Sinh hóa thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Kỹ thuật đột biến trong nghiên cứu và phát triển các chủng vi sinh vật công nghiệp";
Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 03 tháng 08 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Dịch tễ học phân tử virus Newcastle gây bệnh trên gà và Parvovirus gây bệnh trên chó tại Việt Nam";
Người trình bày: TS. Đoàn Thị Thanh Hương, Phòng Miễn dịch học.
2. Tên chủ đề 2: "Phát triển vật liệu nano kim cương ứng dụng trong phân tích proteomics và đánh dấu sinh học";
Người trình bày: TS. Phạm Đình Minh, Phòng Hóa sinh protein.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 20 tháng 07 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Hoạt tính bảo vệ tế bào gan theo con đường STAT3 của một số chất từ cây Chùm ruột Phyllanthus acidus";

Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo, Phòng Thử nghiệm sinh học.

2. Tên chủ đề 2: "Đánh giá đa dạng, khả năng sinh kháng sinh và đặc điểm di truyền của xạ khuẩn nội sinh trên cây Quế (Cinnamomun cassia Presl) tại miền bắc Việt Nam";

Người trình bày: PGS.TS. Phí Quyết Tiến, Phòng Công nghệ lên men.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 06 tháng 07 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.