Viện Công nghệ Sinh học hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Ngày Đại dương thế giới (8/6) được Liên hợp quốc thông qua nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đại dương đối với sự sống và sự phát triển bền vững của nhân loại. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1/6 - 8/6) được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển.

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024 là "Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương" (Awaken new depths) và Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 là "Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển". Đây là những chủ đề quan trọng và cấp bách trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển đang ngày càng gia tăng.

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024, Viện Công nghệ Sinh học sẽ tổ chức một số hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ sự kiện theo công văn số 1247/VHL-VP (đính kèm) của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

Bên cạnh đó, viện Công nghệ Sinh học cam kết tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ cho quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, góp phần bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

Mỗi cá nhân và tổ chức hãy chung tay bảo vệ môi trường biển bằng những hành động thiết thực, như: không xả rác thải ra biển, tiết kiệm nước và năng lượng, Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, và tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh biển.
Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ biển xanh, vì một tương lai bền vững!