Giấy mời Seminar khoa học ngày 03/07/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu biểu hiện enzyme L-asparaginase II tái tổ hợp định hướng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư máu".
Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Hiền Trang, Phòng Công nghệ sinh học Enzyme.

2. Tên chủ đề 2: "Đa dạng protein/peptide trong nọc ong và tiềm năng ứng dụng"
Người trình bày: TS. Lê Thị Bích Thảo, Phòng Hóa sinh protein

Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 03 tháng 07 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.