Giấy mời Seminar khoa học GS. Choon-Hwan Lee

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
Tên chủ đề: "Optimum light harvesting antenna size depends on light use efficiency and photooxidation by reactive oxygen species produced in Camelina plants".
Người trình bày: GS. Choon-Hwan Lee, Khoa Sinh học phân tử, Trường Đại học Quốc Gia Pusan, Busan, Hàn Quốc.
Tóm tắt CV của Giáo sư được gửi kèm theo giấy mời.
Thời gian: 9h30 ngày 16 tháng 12 năm 2019 (Thứ 2)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.