Giấy mời Seminar khoa học ngày 03/01/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Cellulase của vi khuẩn trong dạ cỏ dê: đa dạng cấu trúc module và chức năng module FN3".
Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ thuật di truyền.

2. Tên chủ đề 2: "Vai trò của aryl hydrocarbon receptor trong sự tăng sinh và biệt hóa của tế bào gốc".
Người trình bày: TS. Nguyễn Trung Nam, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng.

Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.


Trân trọng kính mời./.