Giấy mời Seminar khoa học ngày 19/06/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu và ứng dụng chủng lên men khô đậu tương nhằm nâng cao chất lượng và giảm yếu tố kháng dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản".
Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.
2. Tên chủ đề 2: "Sử dụng vi sinh vật đối kháng, vi sinh vật hữu ích và dịch chiết thảo mộc phòng bệnh vùng rễ cây hồ tiêu"
Người trình bày: TS. Hồ Tuyên, Phòng Công nghệ lên men.
Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 19 tháng 06 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.