Giấy mời tham dự Hội thảo “Từ ELISA đến Milliplex và ứng dụng trong nghiên cứu COVID-19 (inflammatory cytokine/ cytokine storms”

Viện Công nghệ sinh học kính mời các cán bộ quan tâm tới dự buổi Hội thảo "Từ ELISA đến Milliplex và ứng dụng trong nghiên cứu COVID-19 (inflammatory cytokine/ cytokine storms" do Công ty TNHH Merck Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Việt Anh thực hiện:

Thời gian: 09h00 Thứ năm, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Nội dung: Chương trình dự kiến như sau
09h – 09h30: Đại diện Công ty TNHH Merck Việt Nam sẽ trình bày về các giải pháp sản phẩm của Merck
09h30 – 11h30: TS. Jonathan Goh – SEA Technical and Application Manager sẽ trình bày trực tuyến (có phiên dịch) chủ đề "Từ ELISA đến Milliplex và ứng dụng trong nghiên cứu COVID-19 (inflammatory cytokine/ cytokine storms)"

Trân trọng./.