PGS. TS Chu Hoàng Hà được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Ngày 10/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 496/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

PGS.TS Chu Hoang Ha

PGS. TS. Chu Hoàng Hà sinh năm 1969, tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh hóa tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1992, nhận học vị tiến sỹ sinh học phân tử tại Đại học Tổng hợp Halle, CHLB Đức năm 2001 và đã theo học các khoa thực tập sinh khoa học tại Đức, Nhật và được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2010.

Từ những ngày đầu tốt nghiệp đại học, PGS. TS. Chu Hoàng Hà đã gắn bó với Viện Công nghệ sinh học và đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo: Phó trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật; Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật; Phó giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen; Phó Viện trưởng/Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen; Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (từ tháng 5 năm 2014 cho đến nay).

Xin chúc mừng PGS. TS. Chu Hoàng Hà, ở cương vị mới - tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam sẽ có những đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Chủ tịch viện giao và phân công phụ trách; góp sức cùng với Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của cả nước về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.