04-05-2012 - Thông báo Hội thảo quốc tế về bệnh k‎í sinh trùng động vật lây sang người

"HỘI THẢO QUỐC TẾ BỆNH KÍ SINH TRÙNG ĐỘNG VẬT LÂY SANG NGƯỜI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á" (EMERGING PARASITIC ZOONOSES IN ASIAN COUNTRIES)

 

Nghiên cứu bệnh k‎í sinh trùng động vật lây sang người (KSTĐVLSN) tại Việt Nam đã đạt được những kết quả rất lớn và đang được sự quan tâm của cộng đồng khoa học thế giới. Trong giai đoạn hơn 15 năm qua, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KSTĐVLSN đã tập hợp được nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có hàng loạt công trình đăng trên các tạp chí quốc tế xuất phát từ những nghiên cứu tại Việt Nam.

 

Viện Công nghệ sinh học đã định hướng và ứng dụng nhiều phương pháp mới, đặc biệt là ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu Y-sinh học phân tử nói chung và bệnh kí sinh trùng động vật lây sang người nói riêng tại Việt Nam.
Để tập hợp và tranh thủ sự hợp tác quốc tế, Viện Công nghệ sinh học, với sự tài trợ kinh phí của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED), sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế: "Bệnh kí sinh trùng động vật lây sang người mới xuất hiện: Dịch tễ, chẩn đoán và phòng trị ở các nước Châu Á" (Emerging parasitic zoonoses: epidemiology, diagnosis and prevention in Asian countries), do PGS.TS Lê Thanh Hòa tổ chức thực hiện.


Thời gian: Ngày 25-26/6/2012, tại Hà Nội.

Viện Công nghệ sinh học xin thông báo để cán bộ quan tâm được biết và đăng ký tham dự.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1. ThS Hoàng Thị Minh Châu - ĐT: (04) 3756 7391; 0983896696
2. BS Nguyễn Thị Khuê - ĐT: 0986332385

T/M Ban tổ chức
PGS.TS. Lê Thanh Hòa

Xử lý tin: Nguyệt Minh