Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Tuyển Sinh hệ Đại học năm học 2018-2019

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH - còn gọi là Trường Đại học Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến, được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định thành lập số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường đào tạo theo tiến trình Bologna của châu Âu với mô hình LMD: Đại học (3 năm, 180 tín chỉ) - Thạc sĩ (2 năm, 120 tín chỉ) - Tiến sĩ (3 năm). Chương trình đào tạo tiên tiến gắn liền lý thuyết với thực hành và nghiên cứu khoa học với các kỳ thực tập tại Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ giảng viên của Trường với 100% có trình độ Tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường danh tiếng ở nước ngoài và giảng viên mời của Việt Nam, Pháp, Mỹ, Bỉ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều nước khác, giàu kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Từ năm học 2018-2019, USTH mở khóa Tiếng Anh tăng cường một năm dành cho các thí sinh đã trúng tuyển có khả năng chuyên ngành tốt nhưng tiếng Anh còn hạn chế, với 700 giờ Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh khoa học.

Xem mã ngành,  hình thức và chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin liên quan chi tiết tại đây