Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) Tuyển Sinh Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt II năm 2018

rường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN, còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến quốc tế được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ký ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Mô hình đào tạo của Trường theo hệ LMD (Cử nhân 3 năm - Thạc sĩ 2 năm - Tiến sĩ 3 năm) chuẩn châu Âu (European Bologna process).

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng với triết lí: nhà khoa học là một bộ phận tinh hoa của xã hội. Các nghiên cứu sinh được đào tạo đủ sức nghiên cứu và sáng tạo ra các giá trị mới phục vụ sự phát triển của xã hội và cộng đồng; từ nhu cầu phát triển của xã hội và của chính cộng đồng khoa học.

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ được xây dựng trên cơ sở các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng và phát triển bởi các nhà khoa học Pháp, Việt Nam và quốc tế. Điều này cho phép các nghiên cứu sinh có điều kiện học tập nghiên cứu trong môi trường chuẩn quốc tế, từ đó có sự chuẩn bị kĩ càng cho nghề nghiệp tương lai. Khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ có giá trị học thuật được quốc tế công nhận.

Xem mã ngành,  hình thức và chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin liên quan chi tiết tại đây