Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) Tuyển Sinh Thạc Sĩ Năm Học 2018 - 2019

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH - còn gọi là Trường Đại học Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến, được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định thành lập số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường đào tạo theo tiến trình Bologna của châu Âu với mô hình LMD: Đại học (3 năm, 180 tín chỉ) - Thạc sĩ (2 năm, 120 tín chỉ) - Tiến sĩ (3 năm). Chương trình đào tạo tiên tiến gắn liền lý thuyết với thực hành và nghiên cứu khoa học với các kỳ thực tập tại Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ giảng viên của Trường với 100% có trình độ Tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường danh tiếng ở nước ngoài, giàu kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Sau khi tốt nghiệp hệ thạc sĩ, học viên sẽ được cấp 02 bằng thạc sĩ* (01bằng Việt Nam và 01 bằng Pháp), được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Xem mã ngành,  hình thức và chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin liên quan chi tiết tại đây