Nghiên cứu sinh Khóa 2007: gồm 06 NCS

2007_huynh_thi_thu_hue

Huỳnh Thị Thu Huệ

Viện Công nghệ sinh học

"Phân lập promoter và thiết kế vector biểu hiện gen có giá trị để chuyển vào cây lâm nghiệp"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nông Văn Hải, Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Thị Thu Hiền, Viện Công nghệ sinh học

2007_bach_thi_nhu_quynh

Bạch Thị Như Quỳnh

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu tạo protein tái tổ hợp của HIV-1 và ứng dụng để phát triển Kit chẩn đoán HIV/AIDS"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Lê Văn Phủng, Viện Kiểm định Quốc gia

Bảo vệ Phiên chính thức ngày 25/5/2012

2007_nguyen_thi_thanh_nga

Nguyễn Thị Thanh Nga

Trường Đại học Tây Bắc

"Nghiên cứu tạo dòng cây dưa hấu chuyển gen kháng bệnh virus"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Lê Trần Bình, Viện Công nghệ sinh học

 2007_ng_nam_thang

Nguyễn Nam Thắng

Trường Đại học Y Thái Bình

" Đặc điểm phân tử các gen HA, NA và M của virus cúm gia cầm H5N1 lưu hành ở miền Bắc Việt Nam, 2008 - 2009"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Lương Xuân Hiến, Trường Đại học Y Thái Bình

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

 2007_ng_thi_hai_yen

Nguyễn Thị Hải Yến

Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

"Nghiên cứu tạo cây cà chua kháng bệnh xoăn vàng lá do virus bằng kỹ thuật chuyển gen"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Lê Trần Bình, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Chu Hoàng Mậu, Đại học Thái Nguyên

 2007_do_quynh_hoa

Đỗ Quỳnh Hoa

Viện Công nghệ sinh học

(Đã chuyển cơ quan và dừng học năm 2008)