Nghiên cứu sinh Khóa 2011: gồm 15 NCS

2011_la_viet_hong

La Việt Hồng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

"Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào BY2, rễ tơ thuốc lá và cây cà chua chuyển gen"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Chu Hoàng Hà , Viện Công nghệ sinh học

2011_vu_thi_lan

Vũ Thị Lan

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

"Nghiên cứu tạo cây khoai lang chuyển gen kháng bọ hà thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Lê Trần Bình , Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Chu Hoàng Hà , Viện Công nghệ sinh học

2011_ha_hong_hanh

Hà Hồng Hạnh

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo cây ca cao (Theobroma cacao L.) chuyển gen"

Cán bộ hướng dẫn

TS. Lê Thị Thu Hiền , Viện Nghiện cứu Hệ gen

PGS.TS. Nông Văn Hải, Viện Nghiên cứu Hệ gen

2011_nguyen_thi_ngoc_lien 

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Trường Đại học Hùng Vương

"Nghiên cứu thu nhận chitosanase tái tổ hợp nhằm tạo chitooligosaccharides (cos) từ nguồn chitosan trong vỏ tôm"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nghiêm Ngọc Minh, Viện Công nghệ sinh học

TS. Phí Quyết Tiến, Viện Công nghệ sinh học

2011_nguyen_quoc_viet 

Nguyễn Quốc Việt

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu sản xuất L-lactic axit từ vi nấm làm nguyên liệu cho tổng hợp nhựa sinh học poly (L-lactic) và một số copolymer của nó"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trần Đình Mấn, Viện Công nghệ sinh học

TS. Nghiêm Quốc Đạt, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghệ và Dịch vụ

2011_nguyen_thi_minh_thanh

Nguyễn Thị Minh Thanh

Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình

"Nghiên cứu đa hình hệ gen các dòng tôm sú (Penaeus monodon) Việt Nam và ứng dụng trong công tác chọn giống tôm"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Hữu Ninh, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

2011_nguyen_tien_dung 

Nguyễn Tiến Dũng

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu hệ protein huyết thanh bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp bằng các kỹ thuật proteomics"

Cán bộ hướng dẫn

TS. Joaquin Abian Monux, Viện NC Y học Barcelona, Tây Ban Nha

GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học

2011_ta_thi_binh

Tạ Thị Bình

Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường

"Nghiên cứu biến đổi một số gen ở trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm asen trước sinh"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hải, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường

TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện Công nghệ sinh học

2011_nguyen_hong_thanh 

Nguyễn Hồng Thanh

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu cấu trúc và các ứng dụng của sợi adenovirus trong việc thiết kế các vector chuyển gen dùng trong liệu pháp gen"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học

TS. Mark Johan Van Raaij, Trung tâm CNSH Quốc gia (CSIC), Tây Ban Nha

2011_bui_thi_huyen 

Bùi Thu Huyền

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu biểu hiện và xác định đặc tính của omega-conotoxins"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Bích Nhi, Viện Công nghệ sinh học

2011_huynh_hoang_nhu_khanh

Huỳnh Hoàng Như Khánh

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

"Nghiên cứu enzyme o-glycoside hydrolases từ động vật không xương sống biển Việt Nam: tinh sạch và đặc tính"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lê Quang Huấn, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Bùi Minh Lý, Viện NC & ƯD công nghệ Nha Trang

2011_nguyen_thi_hoa

Nguyễn Thị Hoa

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu chế tạo biosensor sử dụng quantum dots phát hiện tác nhân gây bệnh trên mô hình cúm A/H5N1"

Cán bộ hướng dẫn

TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

2011_nguyen_thi_yen

Nguyễn Thị Yên

Viện Công nghệ sinh học

"Chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh khí hydro nhằm ứng dụng làm nguồn năng lượng mới"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lại Thúy Hiền, Viện Công nghệ sinh học
TS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Viện Công nghệ sinh học

2011_nguyen_chi_mai 

Nguyễn Chi Mai

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu phát triển vector virus TMV để biểu hiện kháng nguyên HA của H5N1 trong tế bào thuốc lá BY2"

PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Tường Vân, Viện Công nghệ sinh học

2011_pham_thanh_huyen 

Phạm Thanh Huyền

Viện Công nghệ sinh học

"Sàng lọc và nghiên cứu đặc điểm của một số chất kháng sinh và kháng ung thư từ vi sinh vật biển Việt Nam"

PGS.TS. Lê Gia Hy, Viện Công nghệ sinh học

TS. Phí Quyết Tiến, Viện Công nghệ sinh học