Nghiên cứu sinh khóa 2009: gồm 04 NCS

2009_bui_thi_thu_huong

Bùi Thị Thu Hương

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

"Ứng dụng công nghệ tế bào và công nghệ gen trong đánh giá, chọn và tạo dòng hoa Lilium có khả năng chịu nóng"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Lê Trần Bình, Viện Công nghệ sinh học

TS. Trịnh Khắc Quang, Viện Nghiên cứu Rau quả

2009_nguyen_xuan_cuong

Nguyễn Xuân Cường

Viện Hóa sinh biển

"Nghiên cứu hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của một số loài thuộc chi Ficus ở Việt Nam"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

2009_vuong_thi_nga

Vương Thị Nga

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu vi khuẩn sử dụng hydrocarbon và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm dầu ven biển"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lại Thúy Hiền, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Trần Đình Mấn, Viện Công nghệ sinh học

 2009_nguyen_thi_tam_thu

Nguyễn Thị Tâm Thư

Phân Viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường

"Nghiên cứu sự đa dạng gen RDH (Reductive Dehalogenase) và quần xã vi sinh vật kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏ/dioxin bằng phương pháp phân hủy sinh học"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà, Viện Công nghệ sinh học

TS. Đinh Thị Thu Hằng, Viện Công nghệ sinh học