Nghiên cứu sinh khóa 2008: gồm 09 NCS

 2008_ng_thi_giang_an

Nguyễn Thị Giang An

Trường Đại học Sư phạm Vinh, Nghệ An

"Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng kháng polyhedrin nhằm ứng dụng chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán MBV ở tôm sú"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Đỗ Khắc Hiếu, Viện Công nghệ sinh học

2008_ngo_thu_huong

Ngô Thu Hường

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và SPYT

"Nghiên cứu tạo cây khoai lang chuyển gen kháng bọ hà thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lê Thị Luân, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và SPYT

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

2008_pham_thi_hoa

Phạm Thị Hòa

Trường Cao đẳng Hải Dương

"Phân lập, biểu hiện gen mã hóa endo-b-1,4-glucanase từ Aspergillus niger và nghiên cứu tính chất của enzyme tái tổ hợp"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Quyền Đình Thi, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nghiêm Ngọc Minh, Viện Công nghệ sinh học

2008_tran_ngoc_tan 

Trần Ngọc Tân

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu hoàn thiện qui trình tạo Interleukin-2 tái tổ hợp"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học

GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học

2008_hoang_thi_lan_anh 

Hoàng Thị Lan Anh

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng một số chủng vi tảo biển dị dưỡng thuộc chi Schizochytrium"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đặng Diễm Hồng, Viện Công nghệ sinh học

2008_duong_van_hien 

Dương Văn Hiền

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

"Nghiên cứu tạo cá trê (Clacias phocus) chuyển gen bằng phương pháp tế bào gốc phôi"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường, Viện Công nghệ sinh học

TS. Thẩm Thị Thu Nga, Viện Công nghệ sinh học

2008_hoa_thi_minh_tu

Hoa Thị Minh Tú

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu một số chủng Lactococcus phân lập ở Việt Nam và đặc điểm Bacteriocin của chúng nhằm ứng dụng trong bảo quản thực phẩm"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lê Thanh Bình, Viện Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn La Anh, Viện Công nghiệp thực phẩm

2008_phan_tuyet_minh 

Phan Thị Tuyết Minh

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu tạo chủng Bacillus subtilis tái tổ hợp sinh Endo-glucanaza dùng trong thủy phân sinh khối thực vật"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lê Gia Hy, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Trần Đình Mấn, Viện Công nghệ sinh học

2008_ngo_thi_hoai_thu 

Ngô Thị Hoài Thu

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo biển quang tự dưỡng thuộc hai chi Isochrysis và Nannochloropsis phân lập ở Việt Nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Đặng Đình Kim, Viện Công nghệ môi trường

PGS.TS. Đặng Diễm Hồng, Viện Công nghệ sinh học