Nghiên cứu sinh khóa 2010: gồm 10 NCS

 2010_bui_van_thang

Bùi Văn Thắng

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

"Nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường trên mô hình cây xoan ta bằng công nghệ gen thực vật"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Chu Hoàng Hà , Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Văn Sơn , Viện Công nghệ sinh học

 2010_nguyen_thi_minh_phuong

Nguyễn Thị Minh Phương

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu xác định những protein liên quan đến tiến trình phát triển của bệnh đái tháo đường type 2"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Bích Nhi, Viện Công nghệ sinh học

2010_do_hai_lan

Đỗ Hải Lan

Trường Đại học Tây Bắc

"Nghiên cứu chuyển gen APGase vào cây sắn (Manihot esculenta) nhằm tăng hàm lượng tinh bột trong củ"

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Lê Trần Bình , Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Văn Sơn , Viện Công nghệ sinh học

2010_vo_viet_cuong 

Võ Viết Cường

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

"Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên HA tái tổ hợp dùng để tạo vaccine phòng virus cúm A/H5N1 cho gà"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Trương Văn Dung, Viện Thú y

2010_nguyen_thi_thu_ha

Nguyễn Thị Thu Hà

Viện Hóa học

"Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của ba loài Nuốt lá cò ke (Casearia grewiifolia Vent.), Rum thơm (Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr.) và Dây lóp bóp (Gymnosporia stylosa Pierre) phân bố tại Việt Nam"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường, Viện Hóa sinh biển

TS. Đỗ Thị Thảo, Viện Công nghệ sinh học

  2010_vu_thi_thu_huyen

Vũ Thị Thu Huyền

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu tạo Adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa cytokine chIL-6 làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm kích ứng miễn dịch cho gia cầm"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Phạm Việt Cường, Viện Hóa sinh biển

PGS.TS. Lê Thanh Hòa, Viện Công nghệ sinh học

  2010_nguyen_thi_da

Nguyễn Thị Đà

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu gây đột biến peptide tín hiệu của các chủng Bacillus nhằm nâng cao khả năng tiết a-amylaza tái tổ hợp ngoại bào"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trần Đình Mấn, Viện Công nghệ sinh học

  2010_do_thi_lien

Đỗ Thị Liên

Viện Công nghệ sinh học

"Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn quang hợp tía để xử lý sulfide trong các nguồn nước ô nhiễm"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ sinh học

TS. Đỗ Thị Tố Uyên, Viện Công nghệ sinh học

  2010_nguyen_thi_thao

Nguyễn Thị Thảo

Viện Công nghệ sinh học

"Ứng dụng kỹ thuật sao chép lỗi DNA vòng và đột biến điểm định hướng làm tăng hoạt tính b-galactosidase từ Bacillus subtilis G1 phân lập tại Việt Nam"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Quyền Đình Thi, Viện Công nghệ sinh học

  2010_cao_thi_thuy_hang

Cao Thị Thúy Hằng

Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang

"Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi sinh vật biển sinh enzyme thủy phân polysaccharid từ rong nâu ở Việt Nam"

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Trần Đình Mấn, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Lê Mai Hương, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên