Nghiên cứu sinh Khóa 2013: gồm 19 NCS

2013_do_huu_chi 

Đỗ Hữu Chí

Viện Công nghệ sinh học

NC hệ protein huyết thanh bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Thị Bích Thảo, Viện Công nghệ sinh học

  2013_ha_thi_thu

Hà Thị Thu

Viện Công nghệ sinh học

Nghiên cứu đặc điểm hệ gen của virus Sacbrood và virus Deformed wing gây bệnh trên ong mật nuôi ở Việt Nam và phát triển phương pháp chẩn đoán PCR đa mồi

Cán bộ hướng dẫn

TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Lê Thanh Hòa, Viện Công nghệ sinh học

  2013_la_tuan_anh

Lã Tuấn Anh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh đặc chủng cho cây cao su kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Lai Châu

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Ngô Đình Bính, Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Như Kiểu, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

  2013_le_thi_hanh

Lê Thị Hạnh

Viện Công nghệ sinh học

NC cứu tạo biosensor để xác định dư lượng kháng sinh trong sữa

Cán bộ hướng dẫn

TS. Lã Thị Huyền, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Lê Quang Huấn, Viện Công nghệ sinh học

2013_luu_thi_tam 

Lưu Thị Tâm

Viện Công nghệ sinh học

NC cứu đặc điểm sinh học của loài vi tảo lục Haematococcus pluvialis Flotow giàu astaxanthin để ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đặng Diễm Hồng, Viện Công nghệ sinh học

  2013_ly_thi_thanh_ha

Lý Thị Thanh Hà

Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu các đột biến trên gen beta globin ở người mang gen bệnh và chẩn đoán trước sinh bệnh beta thalassemia ở miền Bắc Việt Nam

Cán bộ hướng dẫn

TS. Trần Vân Khánh, Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học

2013_ngo_van_quang 

Ngô Văn Quang

Viện Hóa học

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học các loài Hải miên Dysidea cinerea, Haliclona subarmigera và Petrosia nigricans

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Viện Hóa sinh Biển

TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Viện Công nghệ sinh học

  2013_nguyen_thi_lan_anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Viện Công nghệ sinh học

NC phát hiện và phân lập các gene mã hóa cho laccase từ gỗ mục

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà, Viện Công nghệ sinh học

TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học

  2013_nguyen_thi_mai_huong

Nguyễn Thị Mai Hương

Bệnh viện Nhi Trung ương

Phát hiện người mang đột biến gen ATP7B trên các thành viên gia đình bệnh nhân Wilson

Cán bộ hướng dẫn

GS.TS. Tạ Thành Văn, Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học

2013_nguyen_thi_minh_hong 

Nguyễn Thị Minh Hồng

Trường Đại học Hồng Đức

Phân lập và đánh giá hoạt động của một số gen quan trọng liên quan đến quá trình sinh tổng hợp và tích lũy tinh bột ở cây sắn

Cán bộ hướng dẫn

TS. Phạm Bích Ngọc, Viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học

  2013_nguyen_thi_thu_thuy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Viện Công nghệ sinh học

Nghiên cứu sản xuất kháng thể tái tổ hợp nanobody ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Lê Quang Huấn, Viện Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền, Viện Công nghệ sinh học

  2013_nguyen_van_huan

Nguyễn Văn Huân

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Bắc

Nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn đột biến để sản xuất chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh héo xanh cà chua

Cán bộ hướng dẫn

TS. Lê Như Kiểu, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

PGS.TS. Lê Thanh Bình, Viện Công nghệ sinh học

2013_tran_minh_tri 

Trần Minh Trí

Viện Kỹ thuật Hóa học và Tài liệu nghiệp vụ

Nghiên cứu tạo Staphylococcal enterotoxin B (SEB) giảm độc lực tái tổ hợp và kháng thể đơn dòng kháng SEB để chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB của Staphylococcus aureus

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nghiêm Ngọc Minh, Viện Công nghệ sinh học