Nghiên cứu sinh khóa 2005: gồm 08 NCS

2005_do_thi_huyen
Đỗ Thị Huyền
2005_hoang_phuong_ha
Hoàng Phương Hà
2005_hoang_thi_yen
Hoàng Thị Yến
2005_la_thi_huyen
Lã Thị Huyền
2005_le_thi_bich_thao
Lê Thị Bích Thảo
2005_nguyen_phuong_nhue
Nguyễn Phương Nhuệ
2005_phung_thu_nguyet
Phùng Thu Nguyệt
2005_vu_hong_diep
Vũ Hồng Diệp