Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2010 - 2015

anh1

Sáng ngày 25/5/2010, Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đến dự Đại hội có đồng chí Hà Anh Dân, Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối cơ quan trung ương; đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Viện KHCNVN; đồng chí Lê Đình Thảo, Chánh văn phòng Viện KH&CNVN; đồng chí đồng chí Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật cùng các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn và toàn thể các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học. 

 

Đại hội đã kiểm điểm tình hình công tác của nhiệm kỳ 2006-2010 và thông qua phương hướng công tác nhiệm kỳ 2010-2015. Phần báo cáo kiểm điểm cho thấy Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học đã phối hợp tốt với Lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học trong việc chỉ đạo các mặt hoạt động của Viện, các cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương hướng công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, bao gồm:

Về công tác chính trị, tư tưởng: Tổ chức cho các đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Giữ vững sự đoàn kết nhất trí, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò tiên phong của người đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Về công tác chuyên môn: Đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống và đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Nghiên cứu phát triển công nghệ nền hiện đại trong lĩnh vực công nghệ sinh học để từng bước tham gia vào việc nâng cao chất lượng, hàm lượng công nghệ cao ứng dụng tại Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và triển khai. Thúc đẩy, khuyến khích công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu của Viện. Xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng với nhu cầu phát triển của Viện trong những năm tới.

Về công tác tổ chức: Bồi dưỡng tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực tham gia vào các vị trí lãnh đạo từ cấp Phòng trở lên. Chuẩn bị tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Viện cho nhiệm kỳ tiếp theo. Coi trọng công tác phát triển Đảng cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu trong 5 năm tới kết nạp được nhiều hơn 10 - 15 đảng viên mới.

Về các công tác lãnh đạo quần chúng: Tăng cường phối hợp hoạt động với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này hoạt động nhằm góp phần xây dựng Viện CNSH ngày càng phát triển và vững mạnh.

Đại hội đã trực tiếp bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở mới Viện Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 7 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí là nữ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

anh2

anh3

anh4

 

                                                                                                                    
Tin: Nguyệt Minh
Ảnh: Gia Nguyên