PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên

Chức vụ: Trưởng phòng

Ảnh Thẻ TuyênĐiện thoại: 024 37568260       Fax:024 38363144
E-mail: dothituyen2003@yahoo.com; dttuyen@ibt.ac.vn
Địa chỉ: 301, 302, 305, nhà B4

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Hóa sinh, bằng cử nhân 9/1993-6/1997
Thạc sỹ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hóa sinh 1/1998-5/2000
Tiến sĩ Cơ sở đào tạo sau đại học, Viện Công nghệ Sinh học   9/2002-3/2007
Quá trình công tác
Thời gian (Từ năm... đến năm...) Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
8/1997 đến nay Nghiên cứu viên Viện CNSH, Viện KH&CN VN 18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội