TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh

Nghiên cứu viên
Điện thoại: 024 37568260            Fax: 024 38363144
E-mail: nslthanh@ibt.ac.vn
Địa chỉ: Nhà B4

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Viện Công nghệ sinh học Thực phẩm, Đại học Bách khoa, Hà Nội

Công nghệ sinh học

9/1998 - 7/2003

Thạc sỹ

Viện Công nghệ sinh học Thực phẩm, Đại học Bách khoa, Hà Nội

Công nghệ sinh học

2004 - 2005

Thực tập

Biozentrum Klein Flottbek und Botanischer Garten, Khoa Toán, Tin và Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Tổng hợp Hamburg

Xylanase Aspergillus sp. tái tổ hợp

7-12/2008

Tiến sỹ

Graduate School of Biological Sciences, Nara Institute of Science and Technology, Japan

 ER stress, unfolded protein response

 09/2010 - 09/2013

Quá trình công tác

Thời gian (Từ năm... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

2005 đến nay

Nghiên cứu viên

Viện CNSH, Viện KH&CN VN

18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội