TS. Nguyễn Thị Thảo

ThS-Nguyễn Thị Thảo Nghiên cứu viên
Điện thoại:
CQ: 04-7568260; Fax: 04-8363144
E-mail: thaoibt@yahoo.com

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Khoa Sinh học, ĐH Tự nhiên, ĐH Tổng hợp Quốc gia Hà Nội Hóa sinh 9/1998 - 7/2002
Thạc sỹ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện KH&CN Việt Nam Sinh học thực nghiệm 2004 - 2005
Thực tập Biozentrum Klein Flottbek und Botanischer Garten, Khoa Toán, Tin và Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Tổng hợp Hamburg Lipase Fusarium sp. tái tổ hợp 5-8/2007
Quá trình công tác
Thời gian (Từ năm... đến năm...) Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2002 đến nay Nghiên cứu viên Viện CNSH, Viện KH&CN VN 18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội